เที่ยวปทุม – พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

เที่ยวทั่วไทย Add comments

ตั้งอยู่ ณ ตำบลคลองหนึ่ง ถ.พหลโยธิน

ประกอบด้วยอาคารทั้งหมด 9 แห่ง โดยพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรในด้านต่างๆ ทั้ง การเกษตรผ่านเทคโนโลยี, การพัฒนาที่ดิน ป่าไม้, การประมง, การปศุสัตว์ และอื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์ฝึกอบรม และสัมมนาด้านวิชาการเกษตร เพื่อเสริมสร้างอาชีพนี้อีกด้วย

วัน-เวลาทำการ เปิดวันอังคาร ถึง วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
เวลา 9 โมงครึ่ง ถึง บ่าย 3 โมงครึ่ง เข้าชมฟรี
Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

2012 ไกด์เที่ยวไทย ไปทั่วประเทศ. Wordpress themes.