ดอย อินทนน์

เที่ยวทั่วไทย Add comments

เทือกเขาหิมาลัย… เชื่อหรือไม่ว่า ดอยอินทนนท์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขานี้? ซึ่งเริ่มต้นเทือกเขาที่ประเทศเนปาล และมาสุดที่ประเทศไทย

สิ่งที่น่าสนใจนั้น คือ เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศ โดยมีอากาศที่หนาวเย็น และมีหมอกปกคลุมทั่วพื้นที่
Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

2012 ไกด์เที่ยวไทย ไปทั่วประเทศ. Wordpress themes.