ดอย สุเทพ

เที่ยวทั่วไทย Add comments

ดอยสุเทพนี้มีป่าซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ ผสานกับภูเขาที่แลลับซับซ้อน เป็นต้นกำเนิดลำน้ำต่างๆ รวมทั้งยังมีสถานที่ซึ่งผู้คนให้ความเคารพ สถานที่สำคัญทางศาสนา และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกด้วย

สถานที่ที่น่าสนใจ ณ ดอยสุเทพนั้นมีมากมาย อาทิ
- พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
- น้ำตกห้วยแก้ว
- หมู่บ้านชาวม้ง
และอื่นๆ
Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

2013 ไกด์เที่ยวไทย ไปทั่วประเทศ. Wordpress themes.